7 tips voor een goed marketingplan

FrontPageTabBanner4Als startende ondernemer moet u niet alleen beslissingen nemen over de inrichting van uw toekomstige bedrijfsruimte of samenstelling van het assortiment, maar ook nadenken over hoe u uw product of dienst in de markt gaat zetten. Via het opstellen van een marketingplan maakt u deze plannen concreet en kunt u de kans op succes aanzienlijk vergroten: 7 tips voor een goed marketingplan.

Bron: Ik ga starten

 

1. Maak een analyse van uw startup

Voordat u daadwerkelijk kunt gaan nadenken over waar u met uw product of dienst naartoe wilt, is het van belang om eerst te onderzoeken hoe uw bedrijf er op dit moment voor staat. In het hoofdstuk ‘bedrijfsanalyse’ kunt u u alle interne zaken en demografische kenmerken aan bod laten komen. Hiermee brengt u die zaken in kaart die u mogelijk zelf kunt beïnvloeden. U maakt een schets van de bestaande situatie en brengt belangrijke ontwikkelingen in beeld.

Zorg er in ieder geval voor dat u bij het maken van deze analyse voldoende details geeft over uw huidige financiële situatie (omzetcijfers, marktpositie etc.), de kenmerken van uw product of dienst (benodigde materialen voor de productie, hoeveelwerknemers heeft u hiervoor in dinest?), de werkwijze binnen uw onderneming (bijvoorbeeld de managementstructuur), de bedrijfscultuur (bedrijfsprincipes, initiatieven op het gebied van MVO etc.) en eventuele externe factoren (bedrijfslocatie, bereikbaarheid etc.).

2. Focus op de juiste doelgroep

Een essentieel onderdeel van het opstellen van een marketingplan, is het vaststellen van de juiste doelgroep. U moet straks heel goed weten voor wie de producten of diensten die u met uw bedrijf levert in eerste instantie bedoeld zijn. U kunt het inzicht hierin vergroten door uw (potentiële) klanten in kaart te brengen via het opstellen van een klantenanalyse. Het voornaamste doel van zo’n analyse is om te ontdekken wie uw potentiële klanten of opdrachtgevers zijn en hoe u hen kunt bereiken. Vraag uzelf daarbij niet alleen af waarom bepaalde klanten zaken met u doen, maar ook waarom anderen dat (nog) níet doen. Probeer in uw analyse in ieder geval de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Wat zijn de algemene kenmerken van mijn doelgroep(en)?
  2. Hoeveel bestaande klanten heeft mijn bedrijf en in hoeverre dragen de grote klanten bij aan de omzet?
  3. Wie zijn mijn potentiële klanten?
  4. Welke behoeften heeft mijn (potentiële) klant?
  5. Hoe waarderen bestaande klanten mijn product en de daarbij horende dienstverlening?
  6. Hoe trouw zijn klanten aan mijn product? Wat zijn de oorzaken van verloop in mijn klantenkring?

3. Weet wat uw concurrenten doen

Of u nou net een winkel in biologische producten heeft geopend, aan de slag wilt gaan als freelance belastingadviseur of een aannemersbedrijf gaat overnemen: als ondernemer krijgt – in welke branche dan ook – te maken met concurrerende bedrijven. Het gaat daarbij meestal om zowel directe concurrenten (denk aan ondernemingen die exact dezelfde producten of diensten leveren) als indirecte concurrenten (zoals bedrijven die vervangende activiteiten verrichten).

Het is bij het maken van een marketingplan ook op dit gebied belangrijk dat u realistisch bent. Steek uw hoofd niet in het zand door grote concurrenten te negeren, maar benoem zo exact mogelijk hoeveel concurrenten zich in uw sector en regio bevinden. Bestudeer vervolgens de beoogde doelstellingen en strategievoering van uw nabije concurrentie en maak op basis daarvan een eigen lijst met dingen die deze concurrerende bedrijven wel én niet goed doen.

Door zowel hun sterke als zwakke kanten (bijvoorbeeld op het gebied van klantenservice, prijsbeleid of communicatie-uitingen) concreet in kaart te brengen, ziet u op welke gebieden er ruimte is om de gevestigde concurrentie te verslaan. Probeer daarnaast een zogenoemde ‘unique selling proposition‘ te bepalen naar aanleiding van uw eigen product of dienst. Wat is de voornaamste aantrekkingskracht van uw merk of bedrijf? Een USP kan op meerdere zaken van toepassing zijn, bijvoorbeeld een duurzaam productieproces of een uitgebreid service- en onderhoudsbeleid voor uw klanten.

4. Maak een SWOT-analyse

De SWOT-analyse is een bekend begrip in de marketingwereld. Het is in feite een analyse van uw sterke en zwakke punten, zodat u makkelijker concreet kunt maken of uw nieuwe product of dienst potentie heeft om de (lokale) markt te veroveren. De afkorting SWOT staat voor:

  • S = Strengths (sterktes)
  • W = Weaknesses (zwaktes)
  • O = Opportunities (kansen)
  • T = Threats (bedreigingen)

Een SWOT-analyse geeft u in principe antwoord op vragen als ‘Waarin zijn we goed en slecht?’ en ‘Wat zijn de eventuele kansen en bedreigingen om ons heen?’ Op basis van deze analyse kunt u een concreet doel bepalen dat u met uw bedrijf wilt halen en de strategie die dit mogelijk moet maken. Bijvoorbeeld: merkbekendheid, imagoverbetering of omzetverhoging in bepaalde segmenten. Denk er wel aan dat uw doelstellingen altijd concreet en meetbaar moeten zijn. Formuleer ze in het plan dus ‘SMART’: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

5. Voeg een marketingstrategie en actieplan toe

Met bovenstaande analyses op zak heeft u als het goed is een aardig beeld gekregen van de huidige situatie en op welke gebieden er kansen liggen voor uw bedrijf om een mooie start te maken (of verder te groeien). Het opstellen van een marketingstrategie en actieplan kan u helpen bij het benutten van deze kansen, waarin u onder andere vaststelt wat de doelstellingen zijn, op welke termijn en hoe u deze wilt gaan realiseren. Ook hierbij kunnen de hierboven genoemde SMART-doelstellingen van pas komen.

Houd er daarnaast rekening mee dat in feite uw ambitie in het verlengde ligt van uw marketingstrategie. Een mooi uitgangspunt bij het formuleren van uw marketingstrategie zijn de klassieke vier P’s uit de marketingmix: product, prijs, promotie en plaats. Een actieplan, waarin u onder meer de middelen en technieken beschrijft die nodig zijn om uw doelstellingen te halen, kan u gedurende dit proces meer houvast geven.

Tip: vergeet in uw marketingstrategie ook niet te benoemen hoeveel (tijdelijk) personeel u hiervoor nodig denkt te hebben en geef duidelijk wie in uw team waarvoor verantwoordelijk wordt gesteld. Op die manier kan daarover later in ieder geval geen onduidelijkheid bestaan en kunnen onderlinge conflicten worden vermeden. In principe geldt hiervoor: hoe duidelijker het actieplan, des te groter de kans op een succesvolle marketingcampagne.

6. Stel het juiste marketingbudget vast

Geld dat u uitgeeft aan uw activiteiten op het gebied van marketing moet u op termijn natuurlijk wel kunnen terugverdienen. Het heeft weinig zin om meer uit te geven dan u aan winst opstrijkt. U verdient echter op termijn niet meer geld als u helemaal niets uitgeeft aan marketing. Ga daarom eens aan uw bureau zitten met een groot vel papier en begin met rekenen: hoe wegen uw uitgaven op tegen de mogelijke extra inkomsten? Hoe zet u uw marketingeuro’s het meest efficiënt in? Tip: in de white paperGuerrillamarketing voor Starters vindt u concrete en leuke tips over hoe u als startende ondernemer via kleine marketingacties toch een groot effect kunt hebben.

7. Voeg een concrete samenvatting toe

Het schrijven van een samenvatting om toe te voegen aan de eindversie van uw marketingplan is niet alleen een goede manier om uzelf aan te leren om uw verhaal in zo weinig mogelijk woorden te vertellen – handig tijdens een elevator pitch – maar is ook een aardig gebaar naar de eventuele ontvanger(s) van uw plannen.

Investeerders of potentiële klanten en opdrachtgevers hebben doorgaans weinig tijd om zich langdurig te verdiepen in uw marketingplan. Vermeld daarom in ieder geval al op de eerste pagina van het document waarom u dit marketingplan heeft geschreven, welke doelgroep u als uitgangspunt wilt nemen, welke marketingtechnieken u straks gaat inzetten en wat uw voornaamste doelstellingen zijn. U kunt uw plannen indien nodig later altijd nog verder toelichten in een gesprek met de investeerder of klant in kwestie.

Schrijf uw businessplan in 5 minuten

Bent u startende ondernemer en ziet u op tegen het schrijven van een goed ondernemingsplan? Met de online startersmodule van Rabo Startproof heeft u in korte tijd al een goede basis in handen. Zeker weten dat u straks alles goed hebt geregeld en niets bent vergeten? Binnen vijf minuten weet u het. Klik hier voor meer informatie.

Bron: Ik ga starten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.