HOE LOST U OUDE PROBLEMEN OP?

problemen-300x151Iedere ondernemer heeft weleens van die probleemsituaties waarbij geen voor de hand liggende keuze toereikend is. Dat is best lastig. Het slechtste wat u kunt doen is een beslissing voor u uit schuiven. Dit in de hoop dat er ‘vanzelf‘ wel een oplossing komt. Laat ik u uit de droom helpen: “Niets gaat vanzelf!” U zult zelf met besluiten moeten komen. Oude problemen vragen om nieuwe oplossingen.

 Bron: Hans Klaase

Als mediator probeer ik voor alle problemen een oplossing te vinden. Mijn motto is: “Denken in problemen is slecht, denken in oplossingen goed”. Een lekker simpele conclusie, zult u zeggen. Dat klopt. Maar het werkt wel! U zult als ondernemer van problemen uitdagingen moeten maken en van kansen gebeurtenissen! Ook van ingewikkelde problemen. Het langdurig aanhikken tegen een probleem en het uitstellen van de oplossing is funest voor uw creativiteit. Het bedenken van een oplossing gaat gepaard met analyseren en het onderzoeken van alternatieven. En over die alternatieven wil ik het eens met u hebben!

Als u eenmaal overtuigd bent van de noodzaak om met alternatieve oplossingen te komen heeft u al een lange en moeizame reis achter de rug. Vanuit uw rusteloosheid lijken probleempjes problemen te zijn en grote problemen onoverkomelijke obstakels  te worden. Het bedenken van alternatieven gaat alleen als u op een ontspannen wijze -los van het probleem of de urgentie van de oplossing- kunt nadenken over nieuwe denkrichtingen die nieuwe mogelijkheden tot ontsluiting brengen. Uw creativiteit moet ontsloten worden! Nieuwe denkbeelden worden ingegeven door nieuwe -nog niet eerder bedachte denkrichtingen- en inzichten. U zult dus los moeten komen van het dagelijkse, het ingesletene, de routinematige en de waan van de dag. Ontvlucht de geijkte paden en de (verkeerd) ingeslagen wegen. Het gaat bij het bedenken van alternatieven niet om de beoordeling of een oplossing wel of niet goed is. Het gaat simpelweg om het ordenen van uw gedachten en het vrijkomen van nieuwe energie dat moet leiden tot een lijst van (mogelijke) alternatieven. Klinkt het u te zweverig? Jammer! Want het werkt écht!

‘Alternatieven ontstaan vanuit andere denkrichtingen en andere inzichten’, schreef ik al. Niet ieder alternatief is uitvoerbaar of brengt een oplossing dichterbij. U moet dus uw alternatieven altijd kritisch evalueren. Onder de loep nemen! U moet de voor- en nadelen afwegen tegen een aantal criteria. U kunt dat doen door aan ieder alternatief een cijfer toe te kennen. U kunt vervolgens de alternatieven van verschillende invalshoeken bekijken. Zaken daaraan toevoegen die belangrijk zijn. Risico’s reduceren. Ken dus een zeker gewicht toe aan uw overwegingen. Door aan alle criteria dit ‘gewicht’ toe te kennen krijgt u een rekenkundigmodel waar een hoge of lage score aan kan worden toegekend. Uiteindelijk kan op deze wijze aan ieder criteria een cijfer worden gegeven en kunt u alle mogelijkheden (en hoog scorende oplossingsrichtingen) evalueren. Simpel en doeltreffend. Waarom helpt u dit? Wel, ervan uitgaand dat aan rationaliteit (nuchtere en objectieve overwegingen) een waardering kan worden toegekend en aan alternatieven hierdoor een numerieke waarde kan worden toebedeeld, ontstaat er vanzelf een voorkeurslijstje van oplossingen. Niet alle alternatieven brengen als vanzelf direct de oplossing. Het zet u echter wel aan ‘het denken’, en dat is de bedoeling!

Het rangschikken en kwalificeren van mogelijke alternatieven is dus het startpunt van een denkproces dat de juiste en meest verstandige oplossing van het probleem moet genereren!

Zo had ik het laatst met een klant over een aantal moeilijke beslissingen waar hij zich voor geplaatst zag. Toen hij mij het probleem eens écht vertelde ging het mij duizelen. Ik haakte af door de complexiteit van het probleem en de emoties die dit bij mijn klant teweeg bracht. Hij zat er echt mee. Er waren zoveel invloeden en zoveel omstandigheden waarin verschillende mensen en gevoeligheden een rol speelden! Hij was compleet vastgelopen. Gaandeweg werd het allemaal nog ingewikkelder door allerlei juridische ‘spelletjes’ die werden gespeeld. De échte oorzaak van het probleem werd steeds meer naar de achtergrond gedrongen. De gevolgen bleven niet uit. Een ieder ging elkaar bestrijden met zogenaamde argumenten en oorzaken. Het ging niet meer om het probleem maar om de gevolgen van het probleem. Het oude -onopgeloste- probleem werd vervolgens de oorzaak van veel ruzie, slapeloze nachten, verdriet en moedeloosheid. Aan de kern van het probleem lag een oude kwestie met veel gevoeligheid ten grondslag. Kortom, een kluwen van (halve) waarheden, leugens en een vervelende samenloop van omstandigheden. De oplossing leek ver weg!

Door de methode van ‘alternatieven’ te hanteren kwamen er nieuwe inzichten. De oorzaken werden helder omdat de voor- en tegens tegenover elkaar werden afgezet. Nieuwe denkrichtingen brachten nieuwe oplossingen. Nu was het alleen nog zaak om een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar zou zijn. Ik heb als mediator en adviseur het proces op gang gebracht. Langzamerhand kwamen er ‘lichtpuntjes’ en ‘strohalmen’. Na moedeloosheid weer hoop! Er moest een oplossing komen. Doordat het oude probleem zolang onopgelost te laten doorsudderen was dat een uitdaging van jewelste. Het had zich diep ingeworteld in verschillende verbanden en mensen.  Zoiets corrigeer je niet van het één op andere moment. De mediator heeft met een advocaat een routeplan naar ‘herstel’ ingezet, inclusief alle juridische haken en ogen!

Ook u zult onopgeloste problemen hebben. Misschien sleept u ze al jaren mee. Zet het eens in een ander daglicht. Ga niet verder op de weg van de niet werkende en halfbakken oplossingen. Bedenk out-of-the-box alternatieven. Kom in een proces van analyse en oplossing. Ga deze uitdaging niet uit de weg ook al acht u de kans van slagen klein. Bedenk, analyseer, bekritiseer en formeer uw eigen alternatieve gedachten. Laat ze groeien en rijpen. Bekijk ze van alle kanten. Wellicht ontstaan er hierdoor nieuwe oplossingsrichtingen. Nieuwe oplossingen voor oude -diep ingewortelde- problemen!

Bron: Hans Klaase

hans@klaasse-klaasse.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.