INZICHT IN CIJFERS

inzicht-in-cijfersInzicht in cijfers. Voor een ondernemer van levensbelang. Deze tijd vraagt om permanent inzicht in de resultaten en prestaties. Dat kan gelukkig ook dankzij de vele automatiseringsoplossingen. Een ondernemer die vandaag niet weet hoe hij er morgen voorstaat kan weleens verschrikkelijk de boot gaan missen!

Bron: Hans Klaasse

Weet u wat de opbrengsten van vorige week -of nóg beter van gisteren– zijn? En dan bedoel ik niet alleen de omzet, maar de brutomarge en óók de kosten…. dus de winst. Hoe verhouden deze zich ten opzichte van de verwachting? Wat is uw analyse? Wat gaat u er aan doen als het tegenvalt? Kortom, heeft u echt inzicht in uw cijfers? Als u het antwoord schuldig moet blijven is dat geen reden om hierin te berusten. Het is namelijk wél mogelijk om dit inzicht te verkrijgen. Dat gaat niet vanzelf. Laat het er niet bij zitten als uw boekhouding niet de juiste informatie verschaft. Ondernemen gaat juist over het regelmatig terugkoppelen van inzichten en het verkrijgen van nieuwe vergezichten. Als ondernemer moet u altijd up-to-date zijn. Pas dan kunt u zich bezighouden met de toekomst!

Om dit te kunnen bereiken dient uw interne administratie op orde te zijn. De verschillende systemen moeten aan elkaar gekoppeld zijn. Hierdoor ontstaat er ‘real time’ inzicht. Het gaat bij het bepalen van de resultaten en prestaties om een totaalbeeld. Geen fragmenten van informatie maar juist een overall inzicht met betrekking tot het verleden, het heden en de toekomst. Pas dan kunnen we spreken over stuurinformatie. Het beschikbaar hebben van deze essentiële informatie is bepalend voor de wijze waarop u als ondernemer beleid bepaalt, uw onderneming gaat besturen en beleidsbeslissingen neemt!

Beschikt u over deze informatie? Grote bedrijven hebben dit systeem meestal wel op orde. Maar juist ook kleine bedrijven moeten zorgen voor volledig inzicht. Inzicht dat hen verder brengt. Op grond waarvan neemt u uw beslissingen? Op het bekende ‘onderbuik’ gevoel of op basis van feiten en kengetallen? Ik moet u dan waarschuwen. ‘Gevoel’ is over het algemeen een verkeerd kompas bij het nemen van beslissingen met financiële impact. Het is van groot belang dat u weet op welke zaken u kunt sturen. Ik kom bij veel bedrijven over de vloer waar de resultaten tegenvallen. Als ik dan vraag om een analyse, blijven de meeste ondernemers mij het antwoord schuldig. “Tegenvallende omzetten en de kosten blijven stijgen” Analyse van de cijfers geeft dan aan dat er, voorafgaande aan een slechte financiële positie, veel ondoordachte beslissingen zijn genomen. Het inzicht in de resultaten en de financiële situatie ontbrak. Sommige ondernemers hebben alle noodsignalen simpelweg naast zich neergelegd!

Ondernemers die sturen op cijfers zijn beter in staat te anticiperen op de toekomst. Zij vertalen cijfers in maatregelen. Maatregelen die moeten resulteren in verbetering. Ondernemen op de automatische piloot is een hachelijke bezigheid. De omstandigheden en de condities bepalen de koers. Hoe komt u achter deze informatie?  Heeft u als ondernemer grip op uw resultaat? Kent u alle onderliggende en achterliggende informatie? Op welke wijze heeft u dit vastgelegd? Gebruikt u dit cijfermateriaal ook? Heeft u regelmatig contact met uw adviseur en geeft deze u de goede adviezen? De tijd dat winst werd bepaald op de achterkant van een sigarendoos ligt ver achter ons. En toch kom ik nog vaak variaties op dit thema tegen. Door verkeerde zuinigheid blijven te veelondernemers te lang in hun eigen overwegingen rondjes draaien. Kies een andere weg, die van sparren, analyseren en klankborden, en neem niet de ‘verkeerde’ afslag!

Inzicht in cijfers, het lijkt zo simpel. Het gaat om optimalisatie van administratieve processen. Om het beschikbaar hebben van kerninformatie. Prognoses en veronderstelling moeten bewaarheid worden. Analyses moeten leiden tot bijsturing en vervolgacties. Heeft u een adequate inkoopplanning, kent u de effecten van omzetverhogende acties? Hoe staat het met uw planning, begroting en prognose? Worden zij gehaald, en zo niet wat is de oorzaak? Kortom, stuurt u op verwachtingen, veronderstellingen en plannen zodat er een lerend effect optreedt? Bespreekt u regelmatig met uw accountant/adviseur op basis van actuele cijfers uw plannen, prestaties en resultaten? Spannend!

Inzicht in cijfers is sturen op feiten!

Bron: Hans Klaasse

hans@valeuraccountants.nl  hans@mkbboekhoudservice.nl

================================================================

Bestel in de webshop: ‘Online Kennismaken met het mode inkoopplan’ workshop

videov3_0Klik hier voor de kleine webshop!

Investeer 59.50 euro (excl. BTW). Wanneer u besluit om een inkoopplan afspraak te maken dan is deze workshop GRATIS! d.m.v. creditering!

Hoe wilt u uw omzet substantieel laten stijgen?

Hoe wilt u uw marge substantieel laten stijgen?

Hoe wilt u uw doorverkoop substantieel laten stijgen?

Deze online workshop geeft u in 45 minuten het antwoord op veel van uw inkoopplanning vragen.

P.S. Twijfel je of de workshop inkoopplanning wel iets voor jou kan zijn, neem dan gerust contact met me op. 06-54624509 Ik beantwoord je vragen graag.

Cor van Laar

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.