LANGE TERMIJN DENKERS

lange-termijn-denkerDe lange termijn denkers onder de ondernemers verschillen enorm van de korte termijn denkers. Dit zal u niet verbazen. Zij gaan van andere standpunten uit en verleggen daardoor hun accenten.

Het heden is belangrijk maar zij gebruiken het als springplank naar de toekomst. Ze nemen een besluit dat hen vooral ‘later’ profijt moet brengen. Ze investeren in de toekomst, de klanten, medewerkers en vooral hun kennis. Ze weten dat het met name gaat om de vraag waaromje iets doet. Wat is het bestaansrecht van de onderneming? Zij kiezen een weg wat nog geen platgetreden pad is. Dat maakt hen soms eenzaam.

Maar het zijn volhardende types. Lange termijn denkers gaan voor duurzaamheid en vergezichten. Ze weten dat niet de problemen maar de mogelijkheden het startpunt zijn van oplossingen!

 Bron: Hans Klaase

Lange termijn denkende ondernemers houden zich aan de regels zonder dat zij daar overdreven last van hebben. De regels van het spel inspireren hen juist om nieuwe oplossingen te bedenken. Ze zijn klantgericht en zorgen dat regels geen belemmering vormen voor het welbevinden van de afnemer. Lange termijn denkers durven buiten de lijntjes te kleuren en nemen veel initiatief en laten creativiteit toe in hun denken en doen.

Zij moedigen ook hun mensen aan dit te doen. Omdat alles is gericht op de toekomst stimuleren zij hun mensen om overdachte (ga altijd voor de lange termijn oplossing) en goede (is het in het belang van de klant en de organisatie?) besluiten te nemen. Het gaat niet om het profijt van vandaag maar om de langdurige relatie met de markt van morgen. De wereld is dynamisch. Wanneer de ondernemer zich richt op de toekomst zal hij zich intensief moeten bezighouden met de veranderde vraag.

Niet alleen de wens, behoefte en vraag die nu al bekend is maar óók die nog zal komen. Dat vereist visie, een scherpe waarneming en een grote mate van betrokkenheid. Het gaat om passie, een verrassende oplossingen en sterk ‘toekomstdenken’. Daarin te willen en durven investeren vraagt lef en durf. Lange termijn denkers worden door sommigen voor gek verklaard omdat zij nieuwe wegen inslaan. Wegen die nog niet platgetreden -en daardoor onbekend- zijn!

Lange termijn denkers zijn ondernemers die flexibel en bevlogen zijn, maar het zijn ook blije en opgeruimde mensen. Ze zijn in control met zichzelf en de omstandigheden. Ze zijn verlost van de kramp van de hoge verwachtingen die zij aan zichzelf moeten stellen om alleen nú te presteren. Zij hebben een lange adem en weten hun energie te doseren. 

Zij accepteren de omstandigheden beter, juist om die vervolgens te beïnvloeden. Ze weten ook precies waar ze goed in zijn. Ze laten zich niet in een harnas plaatsen vanwege de verwachtingen van anderen. Op de lange termijn zullen zij zich onderscheiden omdat ze redeneren en werken vanuit hun eigen kracht. Ze zijn minder geneigd allerlei ‘spelletjes’ te spelen. Hier verschillen ze sterk van de korte termijn denkers.

Die leven van het voordeel van het ‘hier en nu’! Lange termijn denkers nemen niet het probleem als startpunt van de oplossing maar de mogelijkheden. Dat is ondernemerscreativiteit. Maar het is ook een flexibele instelling. Zij zijn meer strategisch bezig met de toekomst. Waar de ondernemer die op korte termijn denkt niets ziet in samenwerking, is de lange termijn denker altijd tactisch en intermenselijk bezig. Hij zoekt verbinding, zal mensen niet afstoten of bevechten maar zoek juist naar ‘bondgenootschap’. Hij kent zijn ‘vijanden’ en weet deze voor zich te winnen. Op deze manier weet hij nieuwe mogelijkheden te creëren!

Lange termijn denkende ondernemers bekijken de zaken van de andere kant.Dat geeft soms verrassende inzichten en plaats zaken in een andere dimensie. Ze zetten hun route uit vanuit opgedane kennis, overtuiging en ervaring. Ze vragen zich voortdurend af of hetgeen waar ze mee bezig zijn nog wel voldoende toekomstbestendig is. Levert het meerwaarde op? Ze houden hun bestaanscyclus goed in de gaten. Wat zijn de bewegingen bij de concurrent?Wat vraagt de klant? Ze kijken naar trends maar laten zich er niet door verblinden. Een trend geeft een richting aan. Teveel ondernemers nemen dit niet serieus. Ze laten zich leiden door trends, statistieken en spreadsheets. 

Dalende en afwijkende trends zijn geen toevallig verschijnsel maar geven een structurele verschuiving aan. De ondernemer moet hierop anticiperen. Lang voordat de negatieve gevolgen voelbaar zijn heeft ‘de lange termijn denker’ al ingegrepen. Het is een kwestie van anders kijken naar cijfers, omstandigheden en gebeurtenissen. De communicatie tussen waarneming en maatregel moet georganiseerd zijn binnen het bedrijf. Een efficiënte organisatiestructuur moet beletten dat alles te lang bij het oude blijft. Het gaat om transformatie, verandering en vernieuwing. Houding en gedrag. Maar vooral om gewoon doen!

De lange termijn denkers onder de ondernemers hebben visie en vertrouwen. Zij weten waar hun kracht zit. Zij zijn overtuigd van hun mogelijkheden. Dit baseren zij niet op allerlei toevalligheden maar op kennis, innerlijke drijfveren en verdieping. Het gaat bij dit type ondernemers niet om‘wat’ ze doen of ‘hoe’ ze het doen maar ‘waarom’ ze het doen. Dat is het startpunt van al hun strategische overwegingen en plannen voor de toekomst. Dat vraagt om een filosofie.

Het moet dus gaan om oorspronkelijk en authentiek gedrag. Lange termijn denkers zijn geen na-praters of na-apers. Waarom produceer ik deze machine, verkoop ik deze kasten en verleen ik deze diensten? Is dat een toevalligheid? Als dat zou is zult u ook (die niet vanuit een lange termijn strategie onderneemt) ten prooi vallen aan allerlei‘toevallige’ omstandigheden. Als een ondernemer weet waarom hij iets doet kan hij dit ook beter uitleggen aan de markt. Door vanuit dit principe te ondernemen is het delen en vergaren van kennis zo interessant. 

De lange termijn visie zal uiteindelijk resultaat opleveren. Alles is gericht op het duurzaam bestaansrecht van de onderneming. Dat is iets anders dan nu ‘iets’ doen om te overleven. Het denken op de lange termijn geeft verdieping aan het ondernemerschap. Nu én later!

Bron: Hans Klaase

hans@klaasse-klaasse.nl  hans@valeuraccountants.nl  klaasse@stoele-partners.nl

================================================================

Bestel in de webshop: ‘Online Kennismaken met het mode inkoopplan’ workshop

videov3_0Klik hier voor de kleine webshop!

Investeer 59.50 euro (excl. BTW). Wanneer u besluit om een inkoopplan afspraak te maken dan is deze workshop GRATIS! d.m.v. creditering! 

Hoe wilt u uw omzet substantieel laten stijgen?

Hoe wilt u uw marge substantieel laten stijgen?

Hoe wilt u uw doorverkoop substantieel laten stijgen?

Deze online workshop geeft u in 45 minuten het antwoord op veel van uw inkoopplanning vragen.

P.S. Twijfel je of de workshop inkoopplanning wel iets voor jou kan zijn, neem dan gerust contact met me op. 06-54624509 Ik beantwoord je vragen graag.

Cor van Laar

Dit bericht is geplaatst in Blog. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.