NATUURLIJK LEIDERSCHAP

real-leadership (1)Sommigen hebben het gewoon. Zij hoeven er weinig moeite voor te doen om veel ‘volgelingen’ te krijgen. Zij bepalen de route, het tempo en het doel. De ‘rest’ volgt. Is u dit u niet gegeven, vrees dan niet, u kunt het ‘leren’. Ja, het is te ‘leren’ door het goede voorbeeld te geven, vertrouwen te winnen, eerlijk te zijn en consequent het leiderschap uit te stralen. Maar vooral door veel zelfkennis ten toon te spreiden!

Bron: Hans Klaasse

Leiderschap is spannend. Sommigen genieten ervan of misbruiken het, anderen gaan er onder gebukt. Natuurlijke leiders zoeken de leidende positie. Met plezier, niet overdreven, zeker niet vanwege eigen eer, maar omdat ze zich verantwoordelijk voelen. Zij gaan voorop en leiden de ‘volgelingen’ naar de plek van bestemming. Leiderschap staat vaak ter discussie. Zij kunnen er echter tegen. Het zorgt bij anderen wellicht voor spanning en stress. Het deert hen echter niet. Waarom is de één een natuurlijke leider en moet de ander zoveel moeite doen om zich enigszins als leider te kunnen manifesteren? Dat heeft alles te maken met karakter, instelling en mentaliteit. De eisen zijn soms onredelijk hoog en meestentijds bijna tegenstrijdig. Een leider kan zich behoorlijk eenzaam voelen. Met de tijdgeest en de omstandigheden veranderen ook de eisen aan het leiderschap. Hoe blijft een leider staande? Door vooral vanuitzichzelf leiding te geven. Wars van trends, grillen en grollen. Ver weg van eigen eer en status.

Een echte leider gaat voorop zonder pretenties, schouderklopjes of lauwerkransen. De leider moet continue switchen tussen coachen, bezielen, waarderen, bestraffen en corrigeren. Soms moet hij harde resultaten bereiken en dient hij mensen aan hoge targets te houden. Hij moet op zijn ‘mensen’ kunnen vertrouwen en zijn ‘mensen’ op hem! Een echte leider is wars van kritische buitenstaanders die hem moeten doen geloven dat het ‘anders’ moet. Bij een natuurlijke leider is er altijd een spanningsveld tussen zichtbaarheid en dienstbaarheid. Dat kunnen maar weinig leiders combineren. Kies de leider voor korte termijn resultaten of duurzame oplossingen? Nog minder zijn de ‘zogenaamde leiders’ bij machte om met dit dilemma om te gaan.

Natuurlijke leiders zijn schaars. Bent u ook leider? Hoe gaat u om met deze zoektocht en deze vraagstukken? U merkt het wellicht: ‘pasklare antwoorden zijn er niet’. Het is het zoeken naar intrinsieke drijfveren en authentieke gedragingen. De praktijk is weerbarstig en heeft altijd onaangename gebeurtenissen in petto. Hoe reageert u hierop? Spannend toch?! Daar zijn geen theoretische oplossingen en pasklare antwoorden voor. Dat moet de leider zelf ‘uitvinden’ en uitdenken. Soms ter plekke –ad-hoc– met veel creativiteit en briljante ingevingen. Bent u zo’n natuurlijke leider?

Rond leiderschap zijn veel dogma’s. Iedereen denkt het te kunnen analyseren en richtingbepalende tips te geven. Het is echter –over het algemeen- allemaal een beetje onzin. Theoretisch geneuzel. De échte leiders weten dat. Een leider moet het hebben van fundamentele inzichten en originele zienswijzen. Vergezichten, perspectieven en nieuwe denkrichtingen. De inspiratiebron is zijn eigen ervaringsrepertoire. Hij moet onorthodox kunnen denken en handelen. Dat vraagt ruimte en vertrouwen van zijn habitat. Dat lijkt simpel maar is vaak heel lastig. Juist omdat de omgeving van dit type leiders meestal heel complex en enerverend is. Turbulentie en stormachtige ontwikkelingen zijn vaak ‘het deel’ waarmee de leider moet dealen. De leider moet ‘onzekerheid’ managen en stevig in zijn schoenen staan. Alleen natuurlijke leiders kunnen tegen deze extreme druk. Een persoonlijke koers en veel geestelijke rijpheid zullen hem helpen. Niet eigenzinnig maar wel eigenwijs. Zijn het dan supermensen? Nee! Zij weten standvastigheid met kwetsbaarheid te combineren. Zij zijn ‘stevig’ zonder halsstarrig te zijn. Echte natuurlijke leiders zijn in staat richting te geven aan de ‘volgelingen’. Zij weten met paradoxen om te gaan en ontwikkelen nieuwe antwoorden op ingewikkelde (oude) vragen. Zij weten mensen en doelen aan elkaar te verbinden. Geen supermensen maar nuchtere en rationele lieden. Het gaat bij natuurlijke leiders om innerlijke kracht, zelfstandig denken en in staat zijn om vanuit een stevige visie mensen en omstandigheden te beïnvloeden.

Deze natuurlijke authentieke instelling en kracht vormen de essentie van het échte natuurlijke leiderschap. Het zal leiden tot engagement en acceptatie. Bent u zo’n bezielende en charismatische leider? Het is tegenwoordig wel strikt noodzakelijk. Met minder kunt u geen genoegen nemen. Niet voor uzelf maar ook niet voor uw ‘volgelingen’. Om niet in een emotionele carrousel terecht te komen lijkt het mij handig even diep op zoek te gaan naar uw mate van zelfkennis. Ik heb teveel ‘leiders’ zien ontsporen.

Kortom, hoe gaat u om met ratio én emotie en hoever reikt uw ‘polsstok’ als het gaat om écht leiderschap? Bent u een natuurlijke leider? Gelukkig zijn veel zaken te ‘leren’. Uw zelfkennis is hierbij –zoals eerder gezegd– nogal richtinggevend!

hans@valeuraccountants.nl

Bron: Hans Klaasse

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.