PERSONEEL EN TARGETS

goalsWeet u op grond van uw actuele cijfers of u de targets dit jaar gaat halen? Waarschijnlijk (nog) niet, het jaar is te jong. Targets zijn vaak onvervulde verlangens. Maar als u ze nu eens niet gaat halen? Ook dat is even onzeker. Op welke wijze krijgt u meer grip op uw prognose en targets? Niet als u het tot een soloactie maakt. Het ‘uitleggen’ aan uw mensen. “Ik ben toch geen schoolmeester!?”

 Bron: Hans Klaase

Waarschijnlijk kent u de cijfers uit uw hoofd. U weet wat dit jaar de omzet moet worden. De verwachte brutowinstmarge is bekend. Gaat u het halen? Op welke wijze kunt u meer grip krijgen op uw verwachtingen? Door ze te monitoren? Ja, ook! Maar vooral door te sturen. Uw totale strategie af te stemmen op uw prognose. Vanuit het verleden uw ervaringen meenemen en ‘alles op alles’ zetten om in de toekomst uw kansen (beter) te benutten. Kansen doen zich voor, maar u moet er wel oog voor hebben. Heeft u op basis van uw verwachtingen een operationeel plan geschreven? Alle dingen die u wel en niet gaat doen om uw doelstellingen te bereiken? Of laat u het een beetje aan het toeval over? Zijn uw marketinginspanningen afgestemd op uw verkoopverwachtingen? Wie bewaakt het budget?

Zijn uw medewerkers voldoende op de hoogte van uw prognose, weten zij waarop hun inspanningen gericht moeten zijn, en op welke wijze deze worden beloond? Is er een integrale afstemming van uw verwachtingen met de verschillende afdelingen, ondersteunende diensten en het leidinggevend personeel? Weten uw leveranciers van uw ambities? Kortom, heeft u voldoende met een ieder gecommuniceerd wat uw plannen en doelstellingen zijn? Heeft u rekening gehouden met suggesties van uw personeel? Dat is wel belangrijk. Los van het feit of dat de markt voldoende ‘willing’ is, gaat het uiteindelijk om een goede afstemming van productie, leveranties en de inspanning van uw medewerkers!

Laatst was ik bij een klant die er alles aan deed om zijn prognose voor enig jaar te halen. Hij liep zichzelf bijna voorbij. Van hot naar her. Hij had het nodige op papier gezet. Het klopte allemaal. Hij was echter een belangrijk iets vergeten: ‘Zijn mensen erbij te betrekken’.Deze zaten relax te wachten tot de grote stroom aan orders zou binnenkomen. Zij voelden geen druk en hadden geen stress. Toen ik hem daarop wees vroeg hij mij om zijn mensen aan de hand van onze berekeningen te betrekken bij de prognose. Een beetje mosterd na de maaltijd. Het gaat er juist om dat de medewerkers ook zelf met hun verwachtingen komen. Verwachtingen waar zij achter kunnen staan. De zaak is dus omgegooid: ‘Nog eens even goed nadenken over de targets!’ We hebben de oude prognose naast ons neergelegd en samen met het personeel een nieuwe begroting van omzetten, kosten en resultaat gemaakt. Ik heb vervolgens gevraagd of zij zich hier aan wilden committen. Dat gebeurde ook. Iedereen wist nu wat er van hem of haar werd verwacht.

Natuurlijk hadden de mensen die in de verkoop binnen- en buitendienst zitten een andere taak dan de mensen op de serviceafdeling en het logistieke centrum, maar de doelstellingen waren gelijk. Vijftien procent meer omzet en handeling zonder uitbreiding in de personele formatie. Er werden afspraken gemaakt hoe we e.e.a. zouden monitoren en met elkaar zouden overleggen. Wat er op de markt ook zou tegenzitten, binnen waren de rijen ‘gesloten’. De suggesties van het personeel waren waardevol en praktisch!

Het realiseren van een begroting of prognose vraagt activiteiten. Soms extra activiteiten. In een creatieve sessie hebben we met het personeel verschillende klantactiviteiten de revue laten passeren. Hoe kunnen we maximaal klantcontact genereren? Op welke wijze gaan we aankoop van onze producten stimuleren? Wat vinden wij van begrippen als klantbeleving, dienstbetoon en dienstvaardigheid. En vooral, hoe geven we dat op een authentieke wijze handen en voeten? Er kwamen mooie gedachten op tafel. Bruikbare tips en leuke acties. De medewerkers gingen er mee aan de slag. Ook werden er afspraken gemaakt over het omgaan met piekmomenten en het inzetten van extra logistieke middelen.

Er werden planningen gemaakt waarbij ieder zijn of haar extra inzet kon aantekenen. Niets werd aan het toeval overgelaten. Dit gaf bij voorbaat al een gevoel van ‘overwinning’. Twijfel over de haalbaarheid werd verruild voor ‘teamspirit’ en geloof in het realiseren van de pittige doelstelling. De instelling van een ‘winning team’ geeft zoveel inspiratie, óók als het even tegenzit. Mijn klant -de ondernemer- werd steeds blij verrast als toch weer een ‘goal’ werd gerealiseerd zonder krimp of klacht vanuit de organisatie. Mensen hielpen elkaar en vielen moeiteloos voor elkaar in. De realisering van de doelstelling zou immers ook hen een extra beloning opleveren.

Het hoort bij elkaar: beleid, betrokkenheid en belonen. De drie ‘B’s’ van de begroting! Op deze wijze kreeg de prognose meer stevigheid en werd deze breed gedragen. Het personeel was -in hun eigen belang- gespitst op realisatie!

Na verloop van tijd ging ik weer eens langs bij de ondernemer. Hij was uiterst tevreden. Het realiseren van zijn doelstelling was ook de concurrentie en de leveranciers opgevallen.“Wat zijn geheim was?”, wilden ze weten. “Een kwestie van het met elkaar doen, niet twijfelen om iedereen van hoog tot laag binnen het bedrijf te betrekken bij de doelstellingen!” 

Ik keek hem aan. “En op tijd een adviseur inschakelen?!” Ik schudde het hoofd. “Er geen soloactie vanmaken?!”, probeerde hij nogeens. Weer schudde ik het moede hoofd. Hij gaf het op. “De gedachten, ideeën en suggesties van het personeel serieus nemen”. 

“O ja, die was ik bijna vergeten!” In de verte hoorde ik een onweersbui donderen!

hans@valeuraccountants.nl

Bron: Hans Klaase

================================================================

Bestel in de webshop: ‘Online Kennismaken met het mode inkoopplan’ workshop

videov3_0Klik hier voor de kleine webshop!

Investeer 59.50 euro (excl. BTW). Wanneer u besluit om een inkoopplan afspraak te maken dan is deze workshop GRATIS! d.m.v. creditering! 

Hoe wilt u uw omzet substantieel laten stijgen?

Hoe wilt u uw marge substantieel laten stijgen?

Hoe wilt u uw doorverkoop substantieel laten stijgen?

Deze online workshop geeft u in 45 minuten het antwoord op veel van uw inkoopplanning vragen.

P.S. Twijfel je of de workshop inkoopplanning wel iets voor jou kan zijn, neem dan gerust contact met me op. 06-54624509 Ik beantwoord je vragen graag.

Cor van Laar

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.