PESSIMIST OF OPTIMIST?

optimist-300x150Zolang de mensheid bestaat zijn er optimisten en pessimisten. Het glas halfvol of halfleeg? Zegt u het maar! Daarnaast zijn er ook nog opportunisten en somberaars. Mensen die nauwelijks realistisch zijn en zij die altijd ‘beren op de weg’ zien. Ondernemers moeten -naar mijn bescheiden mening- toch wel een enigszins opgeruimde blik hebben. Zij moeten zich niet laten leiden door negativiteit. De realiteit is echter vaak anders. In mijn adviespraktijk moet ik soms (teveel) opbeurende gesprekken voeren. Heeft het enig effect?

Bron: Hans Klaasse

“Ik maak me zorgen. De productiviteit loopt terug. Er is geen productiviteitsgroei. Waar is de koopkracht? Zonder stimulans van de overheid gaat het niet goed komen. Ik zie nog niets van een opleving. We zitten nog steeds in een recessie. Denk niet dat we het zo gaan redden, ik zie het somber in. Volgens mij komen we weer in een drievoudige dip terecht!” Zomaar wat zaken die met mij werden gedeeld in de afgelopen weken. Mijn wankelmoedig adviseurshart werd er niet bepaald vrolijk van. Terwijl ik persoonlijk streef naar een zekere balans tussen realiteit en dromerij. Denken aan betere tijden zorgt nu eenmaal voor inspiratie en strijdvaardigheid. Denk niet dat ik een ‘luchthart en treurniet’ ben, zeker niet. Mijn ‘adviseursgemoed’ nestelt in een -bij tijd en wijlen aangevochten, maar- zeker vertrouwen en een voorzichtig positief realisme. Toch is somberen voor een ondernemer heel destructief. Voor een adviseur en business-coach werkt het zelfs vernietigend. Waarom zijn ondernemers zo somber? Waarom is er zo weinig vertrouwen in de toekomst?

Er zijn ontegenzeggelijk tekenen van herstel waarneembaar. Niemand kan dit ontkennen. Wanneer we –als vrucht van dit herstel- weer vaste grond onder de voeten krijgen moeten we echter niet denken dat de bomen wederom tot in de hemel groeien. Misplaatst vertrouwen! Er is veel veranderd. We verkeren in een nieuwe realiteit. Resoluut afrekenen met de crisis wil niet zeggen herstel van oude tijden. Ondernemers moeten echter wel alles op alles zetten om anticyclisch en anticiperend te denken en te handelen. De conjunctuur is lang van slag geweest. Ik ben weleens bang dat ondernemers hierdoor wat passief en negatief zijn geworden. Zien we nog wel het licht aan het einde van de donkere tunnel? Uit de gesprekken die ik regelmatig voer met ondernemers en bankiers blijkt dat niet altijd. Het is zelfs onder macro-economen bon ton om te denken dat de stagnatie eindeloos zal duren, las ik onlangs. Dat is een slechte afdronk van de crisis. Wanneer deze gedachte voortwoekert gaat het somberen onverminderd door!

Ondernemers moeten met lef en durf de problemen van vandaag oplossen met vindingen die morgen rendement bieden. Innoveren dus, niks stagneren. Ik denk dat iedereen (inclusief de banken) een enorme kater hebben opgelopen omwille van de laatste kredietcrisis. Krediet is echter wel onontbeerlijk om te groeien. Er is een gebrek aan investeringsdurf. Ik begrijp dat het economisch landschap drastisch is gewijzigd. De wetmatigheid is echter gebleven.Zonder geld geen groei. Waar ligt de oorzaak van al deze ellende? Bij de mondiale schuldenlasten, bij de privéschulden of bij de begrotingstekorten? Wankel consumentvertrouwen? Hoe dan ook, er moet geld beschikbaar komen om ondernemers uit de vicieuze cirkel van de liquiditeitstekorten te krijgen. Zonder innovaties, investeringen en productiviteitsgroei kan er in een vergrijzende samenleving geen sprake zijn van vooruitgang. Hooguit kunnen we (moeizaam) behouden wat we aan ingeboete welvaart hebben. De derde wereld blijft dan blijvend op achterstand!

Even tussendoor: Ik wil met het voorgaande in generlei mate betogen dat wij in Nederland iets tekort komen. Het gaat ons -naar mijn bescheiden mening- nog steeds goed. Het is wel zo dat het bedrijfsleven groei moet realiseren om noodzakelijke stabiliteit te creëren teneinde aan de onzekerheid rond de continuïteit het hoofd te bieden. Immers, laten we in het oog houden dat velen flink zijn ingeboet als het gaat om het weerstandsvermogen, ook wel genoemd het ‘stootblok’!

En de optimisten? Die zien het helemaal zitten. Biotech, robotica en big data gaan zorgen voor groei. Er staat ons een nieuwe industriële revolutie te wachten. Het zal de productiviteit aanjagen en zorgen voor nieuwe impulsen. Ongekende technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe bedrijvigheid. Ondernemers moeten hierop aanhaken en zorgen dat zij profiteren. Er zijn op dit moment meerdere economische krachten werkzaam, hierdoor komen er nieuwe kansen. Er zal een gigantische ontwikkeling plaatsvinden op ict gebied en robotica. Volop ruimte voor innovatie en nieuwe groeiperspectieven. De nieuwe realiteit is anders maar niet minder uitdagend. Wanneer ik dit verhaal vertel aan mijn klanten, reageren er weinigen. “Ik zie het nog niet. Het zal zo’n vaart niet lopen. Dat zal nog wel even duren!”Jammer, denk ik dan.

Ondernemers moeten positief en anticyclisch denken en handelen. Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Met realisme, nuchterheid en vooral met energieke daadkracht. Het liefst zonder al teveel dramatiek!

hans@klaasse-klaasse.nl   hans@valeuraccountants.nl

Bron: Hans Klaasse

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.