SAMEN DOEN

samen-doenIn een wip uit de triple dip? Het gaat allemaal weer wat opklaren. Het weer? Nee, de economische omstandigheden. De nieuwsmedia staan er weer bol van, iedereen lijkt weer aan te haken bij de positieve flow. Gelukkig maar. Ik ben niet zo van dat ‘somberen’. Toch is het de vraag of de financieel verzwakte ondernemers het alleen kunnen. Misschien is ‘samen’ doen wel de beste remedie. Nu kunnen we ‘samen’ profiteren!

Bron: Hans Klaasse

Toch moeten we niet te vroeg juichen. Er is nog veel naijl- en gevolgschade van de crisis. Er zijn ondernemers die nog veel ‘vuiltjes’ weg te werken hebben. De banken hebben het nog steeds druk met bijzonder beheer. De geldkraan staat nog allerminst open. Het is dus nog geen tijd voor een feestje. Maar er is wel weer hoop. Nog niet alle problemen zijn achter de rug. Er zijn nog veel mensen die werk zoeken. De werkloosheid bedraagt nog steeds zo’n 9 procent. Jongeren hebben niet meer –als vanzelfsprekend– vanuit de schoolbanken een baan. Nog steeds staan er banen op de tocht.

De huizenmarkt kan nog wel wat nieuwe impulsen gebruiken. Toch is het goed om weer eens wat opbeurende berichten te horen uit Europa. De groei zit er weer in. Gaat de consument weer meer besteden? In Nederland lopen we een beetje achteraan te sukkelen. Waarom? We innoveren te weinig, zien te weinig kansen en laten ‘de boel’ een beetje ‘de boel’. Alle mooie verhalen ten spijt, denken sommige economen toch dat een écht herstel gepaard moet gaan met consumentenvertrouwen, meer koopkracht en een dalende werkloosheid. Groei in banen is het beste bewijs van écht economisch herstel. Waar we vaak het beste jongetje van de klas willen zijn, laten we het -vanuit de overheid- qua investeringen en stimulerende maatregelen voor de ondernemer een beetje afweten. Is dat te veranderen? Ja! Moeten we dus maar gaan zitten afwachten wat ‘anderen’ doen? Nee!

U kunt als individuele ondernemer namelijk wél de goede stappen zetten. Groeien is investeren. Nieuwe dienstverlening, nieuwe producten, lagere kosten en betere kwaliteit. Dat zijn zo’n beetje de ingrediënten voor profijtelijk ondernemen. U moet zelf het voortouw nemen. Daar waar onze overheid wellicht te laks de ‘handschoen’oppakt, moet u dit als ondernemer juist wel doen. Het zou mooi zijn als de banken zich geroepen weten tot ’rehabilitatie’ en weer ruimhartig, met durf en vertrouwen goed ondernemerschap zouden steunen. Dan kan het allemaal weleens heel snel gaan. De overheid zou bij zoveel vertrouwen in het herstel échte ‘banksteun’ moeten geven! In de ons omringende landen doen ze dit allemaal net iets slimmer. Hier zie je dat ijver, kwaliteitsbewustzijn, gemeenschappelijkheid en zuinigheid zorgen voor groei. Duurzaam ondernemen kan weleens de succesfactor worden. De consument kiest weer voor kwaliteit. Ik zie zelf -als voorbeeld- in mijn klantenkring bio-initiatieven goed uitpakken. Klanten zijn kritisch en veeleisend. Ze verwachten van ondernemers duurzaamheid en zorg. Dat zijn elementen die in uw ondernemerschap én koopmanschap ‘gevonden’ moeten worden. Net als vroeger!

Nederland ligt gunstig. De haven, transport en logistieke sector doen het weer wat beter. Daarover sprak ik kortgeleden met een ondernemer. “Ik heb ondanks de crisis altijd redelijk wat werk gehouden. Transport en opslag gaan eigenlijk altijd wel door. De omzet heeft weliswaar een behoorlijke ‘knauw’ gehad, de winst daalde met zo’n veertig procent, maar we hebben stand gehouden. Het geld dat we verdienden hebben we direct weer in nieuwe investeringen gestopt. Ook in onze branche moeten we innoveren en vernieuwen. Hierdoor kunnen we nu ‘met gemak’ de licht stijgende vraag aan. Voordeel is echter dat we -door de juiste investeringen- een behoorlijke kostprijsdaling hebben weten te bewerkstelligen. Daar profiteren we nu van. Onze concurrentiepositie is sterk verbeterd en onze service is optimaal. We hebben het best zwaar gehad, we zijn er nog niet, maar ik heb goede moed”, aldus de ondernemer. Innovatie is het toverwoord. Anticyclisch ondernemen en een strategisch duurzaam plan voor de toekomst werpen hun vruchten af!

Om een snel herstel mogelijk te maken moet er naar mijn bescheiden mening nog het e.e.a. gebeuren. Het gaat slechts om een voorzichtige en fragiele groei. Ondernemers moeten weer vlees op de botten krijgen. Dat krijgen ze niet door te blijven interen. Er is bewegelijkheid en activiteit voor nodig. We moeten weer ‘vitaal’ worden. Dit legt echter een enorm beslag op de schaarse financiële middelen. Bij sommigen is de bodem van de kas aardig in zicht. Hoe dan toch te groeien? Dat is een moeilijk vraagstuk. Het zijn vooral de mensen en organisaties ‘met geld’, die hebben weten te profiteren van de recessie. Kapitaalsvernietiging door gedwongen verkoop, gigantische afboekingen bij banken en veel privéellende bij ondernemers. Het kan dus alleen wanneer ‘de overlevenden’worden geholpen. Een soort noodplan waarbij het de ondernemer mogelijk wordt gemaakt om weer ‘te ondernemen’. Daar is echter een goed en gezond ondernemersklimaat voor nodig. Echte steun en geen ‘doekjes voor het bloeden’! Hier ligt een uitdaging en kans voor overheid, banken, ‘informal investors’ en ondernemers!

Ondernemend Nederland staat –zoals gezegd– voor een geweldige uitdaging. Individuele ondernemers moeten nu scherp koersen. Sturen op cijfers en inspelen op kansen. Maak van kansen gebeurtenissen en betrek ‘anderen’ bij uw operatie. Wie die ‘anderen’ zijn? Strategische allianties zijn een mogelijkheid. Samenwerkingen en collectieven. Bankenunies en investeerders zouden een oplossing kunnen zijn bij financieringsvraagstukken. Brancheorganisaties moeten meer én actiever een rol spelen bij het ondersteunen en ‘supporten’ van hun leden. Kennisinstituten dienen ‘kennis’ gratis beschikbaar te stellen bij innovatieve investeringen en ontwikkelingen. Seniore ondernemers -met veel ervaring- moeten participeren in jong en talentvol ondernemerschap.

Kortom, we moeten het ‘samen’ gaan doen. Samen zorgen dat we snel uit de crisis komen, de triple dip snel achter ons laten en profiteren van het economisch herstel. Te idealistisch? Ik denk het niet. Wanneer we ‘samen’ de schouders -letterlijk en figuurlijk- er onder zetten, profiteren we daar ook gezamenlijk van. Voor wat, hoort wat!

Bron: Hans Klaasse

hans@valeuraccountants.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.