VENIJN IN DE STAART

venijn-in-de-staartWat is de waarde van een goed strategisch plan? Op welke wijze gaat komend jaar uw strategie bepalen? Heeft u een uitgekiende strategie? Veel ondernemers wachten met spanning op herstel. Anderen zien al een lichte verbetering in de markt. Ook spreek ik regelmatig ondernemers die somber zijn over de toekomst. Niet iedereen ziet immers dezelfde kansen. Niet iedereen denkt in strategische stappen. Ga eens positief van start, maar kijk uit: ‘het venijn zit ‘m in de staart!”

 Bron: Hans Klaase

Strategie moet worden vertaald naar operationele termen. Het heeft geen zin om iets te bedenken in de hoop dat er dan vanzelf iets veranderd. Strategie is in mijn beleving vooral doen wat je vanuit verschillende overweging plaats in kaders en definities. Strategie is namelijk veelomvattend. Dat maakt het voor sommige ondernemers ook zo moeilijk. Het gaat over de bedrijfsactiviteiten, maar ook over de financiën. Het gaat over de processen binnen het bedrijf, maar ook over de markt en de verkoop. Niet in de laatste plaats gaat het over aandeelhouderswaarde, e-strategie, kerncompetenties, verandermanagent, het signaleren van gewijzigde omstandigheden en een goed monitoringsysteem. Kortom, strategie is meer dan iets ‘leuks’ bedenken. Ik sprak -trouwens- over het plaatsen van de verschillende overwegingen in kaders en definities. Zijn die er echter wel in algemene zin als het over strategie gaat?

Strategie is vooral een kwestie van implementeren. Van ‘doen’! We zullen dus eerst tot heldere doelen en afspraken moeten komen. Implementatie zal op alle niveaus -binnen alle functies- van de organisatie moeten plaatsvinden. Hierdoor moeten medewerkers hun gedrag veranderen en nieuwe waarden aannemen. Wat zijn dan de kaders en definities? Wel, strategie en strategie-implementatie heeft alleen kans van slagen als het in centrum van het managementproces wordt geplaatst. In het middelpunt van de belangstelling en in het hart van de zaak. Het moet dus in het systeem en het denken van de medewerkers gaan zitten. Dit gaat echter niet vanzelf. Een strategie kan niet uitgevoerd worden als ze niet begrepen wordt, en ze kan niet begrepen worden als ze niet is beschreven én omschreven. Het is dus tóch van belang om kaders te construeren. Maar hoe doe je dat: kaders construeren?

Het gaat derhalve om de kaders waarbinnen de strategie wordt beschreven. Laten we eens kiezen voor het begrip ‘waarde’. Wanneer we waarde nemen als een kader dan gaat het bijvoorbeeld om vernieuwing, toevoeging, verbetering en probleemoplossing. Al deze acties kunnen bijdragen aan het scheppen van waarde. Het is ook goed meetbaar. Immers, waarde laat zich vertalen in zaken als kwaliteit, financiële uitkomsten en groei. Het gaat dus om concrete zaken. Vanuit deze constatering kunt u een start gaan maken met het bedenken van een strategie die waarde schept. Aan welke zaken moet u dan denken? Ik geef u een paar ‘opstapjes’. Investering in training van uw personeel zal leiden tot verbetering van de dienstverlening aan klanten, deze betere kwaliteit van de dienstverlening zal vervolgens leiden tot een grotere klanttevredenheid. Deze klanttevredenheid zal klanttrouw tot gevolg hebben. Wanneer u zich weet te focussen op dienstbetoon en dienstvaardigheid zal klantrouw hogere omzetten en marges genereren. De strategische keuze‘personeel’ zal dus waarde toevoegen in omzet en marge!

Zo kunt u ook -als voorbeeld- kiezen voor innovatie. Nieuwe vindingen doen of een nieuw product ontwikkelen. Wanneer u hierin slaagt en het snel op de markt weet te brengen gaat u dit een onderscheidende positie geven. U kunt vervolgens als eerste van de innovatie én de voorsprong profiteren. Hierdoor krijgt u betere marktkansen. Juist ook door te denken in joint ventures en partnerships is een versterking van uw eigen marktpositie te realiseren. Op deze wijze zal innovatie leiden -via slimme samenwerking- tot meer succes op de markt. Van interne overwegingen naar externe waardevermeerdering. Het vanuit een strategische overweging koppelen van innovatieprocessen aan klantenmanagementprocessen en operationele processen schept dus waarde. Bedrijven die de afgelopen tijd hebben gekozen voor de strategie van innovatie zie ik -vanuit mijn adviespraktijk- vooral scoren op het verkrijgen van nieuwe klantrelaties in nieuwe markten met nieuwe producten. Hiermee kunnen we dus vaststellen dat de strategische keuze ‘innovatie’ waarde toevoegt aan de klantrelatie en de marktpositie!

Wanneer u op deze wijze kijkt naar uw strategische keuzemogelijkheden is er hoop voor de toekomst. Breng de strategische activiteiten van uw onderneming dus eens zorgvuldig in kaart. Het gaat dan vooral om de strategische competenties van u en uw medewerkers. Simpelweg vaardigheden en kennis. Doet u aan kennisuitwisseling en kennisdeling? Welk percentage van uw medewerkers bezitten strategische vaardigheden? Te weinig? Breng dit percentage dan omhoog. Straks is er weer vraag naar goed personeel, u blijft met de middelmaat zitten. Zorg voor talentvolle en gemotiveerde medewerkers met een gezonde ambitie. Alleen met hen gaat u de strijd winnen! Doe aan kennisdeling. Wissel met elkaar ‘best practices’ uit. Maar het gaat ook om ‘technologie’. Hoe zit uw organisatie in elkaar? Hoe staat het met de interne organisatie? Is er discipline, monitoring, inzicht en zijn de ‘middelen’ op orde? Wanneer dit alles optimaal is geregeld dan moet dit leiden tot een klimaat van actiegerichtheid. Strategie gaat immers vooral om het ‘doen’!

Die laatste stap: het ‘doen’, zal sterk afhangen van uw leiderschap. Krijgt u de ‘zaak’ in beweging? Drie categorieën zijn dan belangrijk: ‘gelijkgerichtheid’,  ’toegerustheid’ en ‘motivatie’. Ik zal deze begrippen toelichten. Hebben uw mensen allemaal dezelfde intenties en doelen voor ogen? Of zijn er die het allemaal én helemaal niet zo nauw nemen met de strategische -weloverwogen- keuze? Dan gaat het niet lukken! Werk dus aan commitment en durf te kiezen. Soms is het beter met bepaalde mensen ‘de strijd’ niet in te gaan. Zijn vervolgens uw mensen voldoende flexibel en wendbaar? Beschikken zij over de juiste kwaliteiten? Hebben zij een gezonde ambitie? Nee? Zorg er dan voor dat u een scherpe analyse maakt van ‘de kracht van uw personeelbestand’. Op halve kracht gaat het niet lukken! Bent u er nog? Als al deze voorwaarden voor succesvolle implementatie vervolgens op orde zijn moet ú zorgen voor motivatie en inspiratie. Alle ambities (van de organisatie en de individuele medewerkers) moeten bevredigd worden. Dat gaat alleen als u inspraak, kritische feedback en gemeenschappelijkheid toestaat en stimuleert. “Empowerment!” Goed leiderschap zal eerst ‘streng’ selecteren om vervolgens ‘afhankelijk’ te opereren.

De waarde van een goed strategische plan zit ‘m dus vooral in de implementatie. Als bij zoveel zaken: “Het venijn zit ‘m in de staart!”

Bron: Hans Klaase

hans@klaasse-klaasse.nl    hans@valeuraccountants.nl    klaasse@stoele-partners.nl

================================================================

Bestel in de webshop: ‘Online Kennismaken met het mode inkoopplan’ workshop

videov3_0Klik hier voor de kleine webshop!

Investeer 59.50 euro (excl. BTW). Wanneer u besluit om een inkoopplan afspraak te maken dan is deze workshop GRATIS! d.m.v. creditering! 

Hoe wilt u uw omzet substantieel laten stijgen?

Hoe wilt u uw marge substantieel laten stijgen?

Hoe wilt u uw doorverkoop substantieel laten stijgen?

Deze online workshop geeft u in 45 minuten het antwoord op veel van uw inkoopplanning vragen.

P.S. Twijfel je of de workshop inkoopplanning wel iets voor jou kan zijn, neem dan gerust contact met me op. 06-54624509 Ik beantwoord je vragen graag.

Cor van Laar

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.