VISIE REALISEREN

visie-realiserenEen visie hebben is één, maar een visie realiseren is twee! Het is  eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld om een visie te formuleren. Althans, zo lijkt dat in eerste instantie te zijn. De kracht van de realisatie zit echter in de helderheid van de visie zelf. Zorg er dus voor dat je het niet te ingewikkeld maakt. Het ‘eindresultaat’ steeds voor ogen houden is de beste remedie tegen ‘luchtfietserij’. Wat is er nodig om een visie in de praktijk te verwezenlijken? Wat is er nodig om -als het eindresultaat duidelijk is- niet af te wijken van de plannen? En, hoe kan je daarentegen toch de nodige flexibiliteit inbouwen als het gaat om het beslechten van onverwachte tegenvallers en onvoorziene omstandigheden?

Bron: Hans Klaasse

De ondernemer formuleerde een visie op de toekomst. Hij vroeg mij om mee te denken over de realisatie daarvan. De toekomst ziet er altijd anders uit dan hetheden en het verleden. Zeker in deze tijd van snelle ontwikkelingen en veranderingen is het dus goed om de huidige toestand goed te analyseren. Zonder kennis van de geschiedenis is er ook geen visie op de toekomst. De huidige situatie en toestand moet worden omgezet naar een gewenste toestand. Uw visie gaat immers over de toekomst. Om de huidige situatie van de  onderneming goed te doorgronden moet je er op enige afstand naar kijken. Kijken zoals je ook andere zaken objectief probeert waar te nemen. Dat doe je toch wel voldoende? Dat deed de ondernemer wel. En hij schrok!

Er was meer mis dan hij dacht. Ik attendeerde hem op ingesleten gewoonten en diepgewortelde hiaten en mis(ver)- standen in zijn bedrijfsvoering en ondernemersfilosofie. De cultuur van de organisatie was duidelijk toe aan deze ‘wake-up call’. Veel medewerkers liepen met verkeerde denkbeelden. Er was geen duidelijke visie op de activiteiten. Niemand snapte er meer iets van. Men ‘deed’ gewoon. Het ontbrak aan samenhang. Medewerkers wisten geen focus te kiezen en stelde niet de juiste prioriteiten. Alleen de ondernemer zelf begreep nog iets van de ‘combinatie’, de klanten (!) allang niet meer, daarom was het rendement gekelderd naar een mistroostig getal in de marge. “Misschien is het toch goed, dat we het anders gaan doen!”, merkte de ondernemer op, met veel gevoel voor understatement!

Niet alles gaat in één keer goed. Wanneer je dus wilt bouwen aan een betere en meer renderende organisatie is het heel belangrijk tussenstappen te maken. Eerst moet de basis weer solide, stevig en betrouwbaar worden. Het einddoel  mag dan bekend zijn maar wordt het ook door een ieder begrepen? Kortom, de door de ondernemer geformuleerde visie op de toekomst moet tot in alle haarvaatjes van de onderneming doordringen. Dat vraagt om communicatie, keuzes en maatregelen. Soms is het beter af te stoten dan te groeien. Soms is het beter mensen een andere functie en taak te laten uitvoeren. De medewerkers moeten met discipline ‘trainen en leren’ om het werk beter en effectiever te doen. Kortom een visie is één, de realisatie is écht nog wel even iets anders!

Omdat alles niet in één keer kan is het dus nodig om pauzes, rustplaatsen en evaluatiemomenten in te bouwen. Ieder moet zich bezinnen op de huidigesituatie en de route naar de nieuwe situatie. De omstandigheden, de omgeving en de persoonlijke ambitie spelen dan een voorwaardelijke, maar óókdirecte belangrijke rol. Ik wees de ondernemer op zaken als consistentie, communicatie, inspiratie en vooral vasthoudendheid. Hij begreep dit. “Als ik het dus kort mag samenvatten moet ik -nu het einddoel -én het beoogde eindresultaat- mij voor ogen staat- de rust en gelegenheid creëren om iedereen te laten beseffen dat we de goede richting opgaan. We moeten de opvolgende stappen dus altijd zetten op de juiste weg, kortom: de juiste route volgen!”  “Dat klopt”, reageerde ik. “Zeker weten dat dit jou en je mensen de energie en motivatie geeft om weer met volle kracht verder te gaan op de weg naar succes!”

Na enige tijd sprak ik de ondernemer wederom. Hoe inconsequent hij vroeger vaak was, zo bijna rigide was hij nu. Hij had het licht gezien. Jammer, maar altijd goed, alleen was hij er door verblind geraakt! Hij kwam met allerlei ‘tegenvallers’ die -in mijn opinie- helemaal niet zo tegen vielen. Hij had met allerlei tegenslag te kampen gehad, terwijl ik dacht ‘ja, dit zijn nu eenmaal de omstandigheden waar je rekening mee dient te houden’. Kortom, hij probeerde zichzelf te overtreffen in ‘het trouw zijn aan zijn missie en visie’. “En het ging in het begin nog wel zo lekker”, merkte hij enigszins teleurgesteld op. “Kop op, grijp moed, het gaat helemaal goed komen en zéker lukken”, reageerde de ‘coach’ in mij! Nieuwe ontwikkelingen en zich wijzigende omstandigheden vragen om flexibiliteit. Jij bent echt geen ‘draaikont’ als je van mening veranderd. Jij bent echt geen ‘zwever’ als je jezelf laat meevoeren met de wind. Als deze maar de goede richting (je visie en missie, je einddoel) opgaat!

Er zijn nogal wat mensen die het onverwachte vrezen. Ze voelen zich snel slachtoffer van de situatie of afhankelijk van de omstandigheden. Vaak komt dit door een bepaalde mate van ‘verandervrees’. Verandering (je moet immers van de huidige situatie naar de gewenste situatie) brengt inderdaad wat onzekerheid met zich mee. Als je dan al te voorspelbaar en star op onverwachte omstandigheden reageert gaat het mis. Je gaat dan twijfelen aan je visie en missie en raakt verward. Dat is niet nodig. De omstandigheden veranderen weliswaar, maar jouw visie immers niet! De keus is gemaakt en het doel is bepaald. Alleen de weg erheen (nog) niet!

Soms zijn er opstoppingen, omleidingen en is er verkeershinder. Nou en? Het einddoel is toch bekend?! Neem gewoon een andere route. Wijkt echter nooit van jouw doelstellingen af. Dat bepaald namelijk in hoge mate het eindresultaat. De ondernemer ging alweer wat vrolijker kijken. “Ik moet dus wel consequent zijn in het bereiken van mijn einddoel maar mag flexibeler zijn als het gaat om het inspelen op nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden.” 

Hij begreep het dus. “Als alles er maar toe gaat leiden dat jij je einddoel bereikt”, sprak ik hem –bijna vaderlijk– toe!

Bron: Hans Klaasse

hans@klaasse-klaasse.nl   hans@valeuraccountants.nl

================================================================

Bestel in de webshop: ‘Online Kennismaken met het mode inkoopplan’ workshop

videov3_0Klik hier voor de kleine webshop!

Investeer 59.50 euro (excl. BTW). Wanneer u besluit om een inkoopplan afspraak te maken dan is deze workshop GRATIS! d.m.v. creditering! 

Hoe wilt u uw omzet substantieel laten stijgen?

Hoe wilt u uw marge substantieel laten stijgen?

Hoe wilt u uw doorverkoop substantieel laten stijgen?

Deze online workshop geeft u in 45 minuten het antwoord op veel van uw inkoopplanning vragen.

P.S. Twijfel je of de workshop inkoopplanning wel iets voor jou kan zijn, neem dan gerust contact met me op. 06-54624509 Ik beantwoord je vragen graag.

Cor van Laar

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.