De balans opmaken.

Binnenkort is het voor de meeste ondernemers weer tijd om de balans op te maken. Het jaar is afgesloten. Met winst of verlies? Financieel en niet-financieel.

Bron: Port of Business

Wat is er allemaal terecht gekomen van uw plannen? Welke doelstellingen heeft u weten te realiseren? Wat zijn de grootste missers, teleurstellingen en successen? Een goed ondernemer maakt regelmatig tussentijdse balansen op. Kijken hoe hij of zij ervoor staat.

Beoordelen hoe het team functioneerde in het afgelopen jaar. Meten is weten. Op tijd de balans opmaken geeft ruimte voor correctie. Hoe het ook zij, een ieder zal rond de jaarwisseling zijn of haar vorderingen, achteruitgang en stagnatie inventariseren en evalueren.

DE ZELFINGENOMEN LEIDER

De balans opmaken is geen vrijblijvende zaak. Het is optellen en aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Hoe heeft u het als leider gedaan? Denkt u het alleen te kunnen? Is het –wellicht positieve– resultaat alleen u toe te rekenen? Bent u nog steeds in deze veronderstelling?

Wat is de rol van uw medewerkers? Ik zie ondernemers –die in staat zijn een goed presterend team te vormen en zichzelf ondergeschikt te maken aan de teamprestatie– betere resultaten halen. Hoe komt dit toch? Wel, het is een kwestie van -zoals gezegd– optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Sommige leiders staan niet alleen zichzelf in de weg maar ook de prestaties van het team.

Ik ken er een aantal die eigenlijk nog steeds het idee hebben dat zij onmisbaar zijn. Niets is minder het geval. Juist zij die misbaar zijn hebben grote waarde voor de organisatie. Het zijn de stille krachten.

Hoe staat het met hun tegenstrevers? De zelfingenomen leiders die vanuit hun irrationele gedraging zogenaamd louter rationele besluiten zeggen te nemen!? Niet zo positief allemaal! Slechts zij die zichzelf door en door kennen en weten wat hun sterkten en zwakten zijn slagen erin om een goed functionerend team te formeren en daarin een vooraanstaande waardevolle –geaccepteerde– rol te vervullen.

Zij begrijpen wat er aan de hand is en hebben begrip voor de overwegingen, twijfels en drijfveren van de teamleden. Echter, zij die menen continu zelf het heft in handen te moeten houden vermijden op grond van emotionele en psychische aspecten de confrontatie met de teamleden. Zij durven zichzelf niet ter discussie te stellen. Ze willen alles op hun eigen houtje doen, op een onbeholpen manier en nemen daardoor te vaak fatale beslissingen.

Beslissingen die het bedrijf niet verder brengen dan de waangedachte en beperktheid van de zogenaamde leider. Wat een tegenstelling en wat een deceptie.

DE DIENENDE LEIDER

Het kan echter anders en beter. Wat doen dienende en effectieve leiders anders? Zij stellen zich kwetsbaar op. Doen aan zelfreflectie en kennen de voor- en nadelen van hun gedragingen.

Zij hebben oog voor de belangen en behoeften van hun volgers. Zij weten het beste bij hen naar boven te halen. Effectieve leiders verbinden en knopen de belangrijke zaken aan elkaar. Zij houden de groepsprocessen goed in de gaten en stimuleren én waarderen hun medewerkers.

De teamprestatie staat voorop. Zij delen en daardoor vermenigvuldigen zij. Een optelsom die iedereen kan maken. Een dynamisch proces. De effectieve leider is een ‘groepsmens’. Door op te tellen is het resultaat groter. Wat tellen zij op? De talenten, vaardigheden, unieke eigenschappen, kennis en competenties van de medewerkers maar ook van henzelf. Zij weten teamleden in beweging te krijgen, los te maken van de dagelijkse beslommeringen en hen te inspireren.

Te inspireren tot grootse prestaties. Dan kan alleen als de leider daadwerkelijk kan delen. Delen van kennis en informatie. De leider heeft de angst en de kortzichtigheid overwonnen en weet dat delen niet armer maakt maar juist rijker! De leider weet de complexiteit te vermijden en heldere haalbare doelen te stellen.

De bevlogen leider zal in staat blijken om de medewerkers perspectief te bieden. Dat doet hij door duidelijke afspraken te maken hoe de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. De leider heeft oog en begrip voor de complexe innerlijke drijfveren, motivering en persoonlijke beslis overwegingen van zijn of haar volgelingen. Bent u zo’n inspirerende -dienende- en begripvolle leider?

Weet u mensen achter uw ideeën te krijgen? Nee? U kunt het wel worden. U dient dan het goede voorbeeld te geven en uw mensen échte aandacht geven. Zicht krijgen op hun onbewust aanwezige dynamiek. Hun persoonlijke overwegingen spelen hierbij een belangrijke rol voor het persoonlijk succes. Dat maakt of dat u een succesvol pres-terend team kunt formeren óf dat het een beet-je ‘zo zo’ blijft.

Ook dat is de balans opmaken!

Bron: Port of Business

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.