UW STRATEGIE ALS MKB-ER

Wat is uw strategie voor de komende jaren? Wat is eigenlijk ‘strategie’? Een soort spelletje? Strategie staat voor de missie en visie van ondernemerschap. Maar het kan ook worden uitgelegd als het omschrijven van de doelstellingen en de wijze waarop deze worden gerealiseerd. De verschillende scenario’s en de marsroute naar verwezenlijking van uw plannen. Enige …

Er was eens….

Enkele jaren geleden was een klant met een klacht of een compliment. Iemand die in je winkel kwam en zijn/haar teleurstelling of tevredenheid  deelde. Het gebeurde wel eens dat je een klant pas na een aantal weken na het ontstaan van de eigenlijke klacht in je winkel trof. Hij of zij vertelde je dan wat …